0,00

Grozā nav neviena produkta.

Preču atteikuma pieteikums

1.Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie pirkšanas- pārdošanas noteikumu, turpmāk- noteikumi, ir obligāts juridisks dokuments, kas reglamentē Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumus, iepērkoties interneta veikalā www.higienaspreces.lv.
1.2. Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā vienpusējā kārtībā mainīt vai papildināt pasūtīšanas noteikumus. ievērojot LR likumdošanu. Pircējam ir iespēja iepazīties ar noteikumu izmaiņām internetvietnē www.higienaspreces.lv. Mainītie pasūtīšanas noteikumi darbojas tikai attiecībā uz pasūtījumiem, kuri iesniegti pēc pasūtīšanas noteikumu izmaiņām.
1.3. Iegādāties preces internetveikalā drīkst:
– pilngadību sasniegušas fiziskās personas;
– nepilngadīgas personas no 18 gadiem tikai ar vecāku vai aizbildņu atļauju, izņemot gadījumus, kad tie likumīgi rīkojas ar saviem ienākumiem;
– juridiskās personas;
– visu augstākminēto personu likumiskie pārstāvji.
1.4. Pārdevējs, kas apstiprina šos noteikumus, garantē, ka, saskaņā ar punktu 1.3., pircējiem ir tiesības iegādāties preces www.higienaspreces.lv.
1.5. Vienošanās starp Pārdevēju un Pircēju tiek noslēgta brīdī, kad Pircējs interneta veikalā ir noformējis pasūtījumu, norādījis piegādes adresi, izvēlējies samaksas kārtību un iepazinies ar internetveikala lietošanas noteikumiem, kā arī apstiprinājis savu pasūtījumu, nospiežot pogu – Noformēt pasūtījumu (skatīt punktu Nr.5 – Preces pasūtīšana, cenas un piegādes kārtība).
1.6. Katra noslēgtā vienošanās starp Pircēju un Pārdevēju tiek saglabāta interneta veikala datu bāzē.

2. Personīgo datu aizsardzība

2.1. Pasūtīt preci interneta veikalā Pircējs var:
– reģistrējoties higienaspreces.lv – ievadot reģistrācijai nepieciešamos personīgos datus;
– bez reģistrācijas higienaspreces.lv;
2.2. Pircējam, kas iegādājas preces 2.1. punktā norādītajā kārtībā, jānorāda precīzi internetveikala pieprasītie dati: vārds, uzvārds, piegādes adrese, telefona numurs un e-pasta adrese.
2.3. Pieņemot šos noteikumus, Pircējs piekrīt, ka viņa dati, kas norādīti punktā 2.2. tiks izmantoti, lai nodrošinātu preču piegādi, kā arī piegādes un mārketinga analīzei.
2.4. Pircējs, kas reģistrējas internetveikalā, apņemas saglabāt drošībā ieejas datus elektroniskajā veikala sistēmā.

3. Pircēja tiesības un pienākumi

3.1. Pircējam, uz šo noteikumu pamata, ir tiesības iegādāties preci internetveikalā, kā arī tiesības uz jebkuru informāciju, kas norādīta internetveikalā.
3.2. Pircējam ir tiesības atteikties no pirkšanas- pārdošanas līguma, elektroniski informējot Pārdevēju, norādot atgriežamās preces pasūtījuma numuru un atgriešanas iemeslu, ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas.
3.3. Punktā 3.2. norādītās pircēja tiesības ir spēkā tikai gadījumā, ja atgrieztā prece un tās iepakojums nav bojāts vai lietots.
3.4. Pircējs apņemas saņemt pasūtīto preci un samaksāt norādīto summu.
3.5. Ja mainās pircēja reģistrētie dati, tos nekavējoties jāatjauno.
3.6. Pircējs, kas lieto šī veikala pakalpojumus, piekrīt pirkšanas-pārdošanas noteikumiem un apņemas tos ievērot.

4. Pārdevēja tiesības un pienākumi

4.1. Pārdevējs apņemas pilnībā nodrošināt Pircējam pieeju internetveikalam.
4.2. Pārdevējam ir tiesības atteikties no pirkšanas-pārdošanas līguma, kurš noslēgts uz pasūtījuma pamata, ja preces piegāde nav iespējama, tai skaitā, ja Pārdevējam ir beigušies attiecīgās preces krājumi noliktavā. Pircējam par šādu gadījumu tiek paziņots pie pirmās iespējas pa tālruni vai elektronisko pastu. Tādā gadījumā Pircēja samaksāto priekšapmaksu Pārdevējs atmaksā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā, Pircēja norādītajā norēķinu kontā.
4.3. Ja pircējs ļaunprātīgi cenšas nodarīt kaitējumu internetveikala darbībai, stabilitātei un drošībai, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties ierobežot vai pārtraukt Pircēja pieeju veikalam. Izņēmuma gadījumos dzēst Pircēja reģistrāciju.
4.4. Pārdevējs apņemas cienīt Pircēja reģistrēto privāto informāciju.
4.5. Pārdevējs apņemas nogādāt Pircēja pasūtīto preci pēc norādītās adreses.

5. Preces pasūtīšana, cenas un piegādes kārtība

5.1. Pircējs var iepirkties internetveikalā 24 h diennaktī katru dienu.
5.2. Vienošanās starp Pārdevēju un Pircēju stājas spēkā, kad Pircējs apstiprina savu pasūtījumu, bet Pārdevējs nosūta pirkuma apstiprinājumu uz Pircēja norādīto e-pastu.
5.3. Pircējs apstiprinājumu no Pērdevēja saņems 1 darba dienas laikā:
Darba dienas šo standarta noteikumu izpratnē ir visas nedēļas dienas, izņemot sestdienas, svētdienas un valstī noteiktās svētku brīvdienas, laikā no pl. 9:00 – 17:00.
Ja pasūtījums tiks veikts, piemēram, piektdien, pēc pl.17:00, – apstiprinājumu saņemsiet pirmdien līdz pl. 17:00.
5.4. Internetveikalā cenas pie preces un noformētajā pasūtījumā ir norādītas EUR valūtā, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli 21% vai 12% medicīnas ierīcēm.
5.5. Preču piegādes pakalpojuma izmaksas nav iekļautas norādītajā preces cenā.
5.6. Pircējs par preci var norēķināties šādos veidos:
– Apmaksa caur internetbanku – SEB banka, Swedbank, Luminor banka vai Citadele banka.

6. Informācija par preci

6.1. Informācija par preci, kura tiek tirgota internetveikalā, tiek norādīta blakus attiecīgajai precei.
6.2. Pārdevējs nenes atbildību par krāsu atšķirības niansēm starp interneta veikalā redzamo preci un reāli saņemto preci, kas var būt saistītas ar pircēja datora monitora īpatnībām.

7. Piegāde

7.1. Izvēloties piegādes veidu, Pircējam ir precīzi jānorāda piegādes adrese.
7.2. Pircējs apņemas pieņemt piegādāto preci. Gadījumos, kad Pircējs nevar saņemt preci piegādes brīdī, tam nav tiesību celt pretenziju pret Pārdevēju.
7.3. Preci piegādā Pārdevējs vai tā pilnvarota persona (kurjers).
7.4. Pārdevējs piegādā preci internetveikala noteiktajā termiņā. Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preces piegādes termiņš var tikt mainīts, neparedzētu no Pārdevēja iemeslu dēļ. Šādā gadījumā Pārdevējam ir pienākums nekavējoties informēt Pircēju un vienoties par piegādes laiku.
7.5. Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes kavēšanos, ja preces piegāde kavējas vai netiek veikta pircēja vai arī no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ.
7.6. Pircējam nekavējoties jāziņo Pārdevējam, ja prece tiek saņemta bojātā iepakojumā.
7.7. Ja prece tiek saņemta bojātā iepakojumā, preces saņemšanas brīdī Pircējam ir jāatzīmē bojājuma veids kurjera pavadzīmē kurjera klātbūtnē. Ja tas netiek izdarīts, Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības par bojāto preci.

8. Preces atgriešana un maiņa

8.1. Preci drīkst atgriezt 14 darba dienu laikā no saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam paziņojumu uz norādīto e-pastu par preces atgriešanu, kur tiek norādīts preces pasūtījuma numurs un atgriešanas iemesls.
8.2. Atgriežot preci, pircējam ir jāievēro šāda kārtība:
– Preci drīkst atgriezt 14 dienu laikā no preces piegādes dienas;
– Atgieztajai precei ir jābūt oriģinālajā iepakojumā, tas nedrīkst būt bojāts, atvērts;
– Prece nedrīkst būt bojāta, valkāta vai citādi lietota;
– Precei jābūt ar visām pievienotajām etiķetēm;
– Atgriežot preci, jāuzrāda pirkšanas dokuments vai tā kopija;
– Jums tiks atgriezta preču summa bez piegādes izmaksām.
8.3. Pārdevējam ir tiesības atteikties no preces pieņemšanas, ja nav izpildīts kāds no augstākminētajiem punktiem.
8.4. Gadījumā, ja pārdevējam nav iespējas samainīt preci, pircējam tiek atgriezta preces maksa, bez preču piegādes izmaksas.
8.5. Nauda par atgriezto preci visos gadījumos tiek atgriezta tikai uz pircēja norādīto kontu.
8.6. Gadījumā, ja precei ir konstatēts rūpnīcas brāķis vai arī, ja Jums ir nosūtīta prece, ko neesat pasūtījis, Pārdevējs apņemas pieņemt vai arī samainīt preci pret identisku. Šajā gadījumā nauda tiek atmaksāta 100% apmērā.
8.7. Jūs esat atbildīgi par atgriežamajām precēm, līdz esat tās nogādājuši mūsu atgriešanas punktā. Mēs iesakām:
– Rūpīgi iepakot preces tā, lai sūtīšanas laikā tās nezaudētu preces izskatu un droši sasniegtu mūs;
– Izvēlēties uzticamu un drošu piegādes veidu;
– Saglabāt pierādījumu (piem., sūtījuma kodu), ka sūtījums tika izsūtīts.
Svarīgi! Mēs neuzņemamies atbildību par sūtījumiem, kas atgriešanas laikā pazuduši, sabojāti vai atsūtīti kļūdas dēļ.
8.8. Ja atgrieztā prece atbildīs atgriešanas kritērijiem, naudu par atgriezto preci Pārdevējs pārskaitīs uz Pircēja norādīto bankas kontu 14 dienu laikā no preces saņemšanas Pārdevēja noliktavā.

9. Pircēja un pārdevēja atbildība

9.1. Pircējs ir atbildīgs par sniegto datu patiesumu. Ja reģistrācijas laikā pircējs norāda nepatiesus datus, pārdevējs nenes atbildību par tālāko pasūtījuma gaitu un ir tiesīgs pieprasīt segt tiešos zaudējumus, kas var rasties šajā gadījumā.
9.2. Pircējs nes pilnu atbildību par savu rīcību, lietojot šī internetveikala pakalpojumus.
9.3. Reģistrētais lietotājs nes atbildību par savu datu nodošanu trešajām personām.
9.4. Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības, ja pircējs, neskatoties uz pārdevēja rekomendāciju, nav iepazinies ar veikala noteikumiem, kaut arī viņam ir bijusi šāda iespēja.
9.5. Ja pārdevēja veikalā ir izvietotas saites uz citām internetvietnēm, pārdevējs nenes atbildību par to darbību, vai tajos publicēto informāciju.
9.6. Zaudējumu gadījumā, vainīgā puse kompensē tiešos zaudējumus otrai.

10. Mārketings un informācija.

10.1. Pārdevējs pēc saviem ieskatiem var ievietot internetveikalā dažādas akcijas un speciālos piedāvājumus.
10.2. Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt akcijas noteikumus, vai atcelt tos.
10.3. Pārdevējs sūta paziņojumus pircējam reģistrācijā norādītajā saziņas veidā.
10.4. Pircējs visus jautājumus un paziņojumus sūta uz sadaļā “kontakti” norādītajiem tālruņa numuriem vai e-pastu.
10.5. Pārdevējs nenes atbildību, ja pircējs nespēj saņemt informāciju, vai pasūtījuma apstiprinājumu norādītajā e-pastā, interneta pakalpojumu vai elektrotīklu vainas dēļ.
10.6. Mārketinga aktivitāšu ietvaros pircējiem ir iespēja iegūt atlaižu kodus dažādu atlaižu iegūšanai. Atlaižu kodu darbība tiek paskaidrota konkrēto mārketinga aktivitāšu ietvaros.

11. Noslēguma noteikumi

11.1. Šie pirkšanas – pārdošanas noteikumi ir sastādīti saskaņā ar LR likumdošanas normatīvajiem aktiem.
11.2. Visi radušies strīdi tiks risināti pārrunu veidā. Nespējot vienoties, visi strīdi tiek nodoti izskatīšanai saskaņā ar LR likumdošanu.